TỔ HỢP MÁY PHÁT ĐIỆN 420KVA

XE KHOAN NIPPON SHARYO DHP-70

XE KHOAN KOBELCO DJM-2090

TRẠM TRỘN

HỆ THỐNG BƠM VỮA XI MĂNG ÁP LỰC CAO