CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

1 - Trường Tiểu Học TĐCLC Lương Thế Vinh, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức.HM: Đường Nội bộ - Trường Tiểu Học TĐCLC Lương Thế Vinh, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức 146.151.729 đ
2 - Đường vào Khu Công Nghiệp Đức Mỹ, H. Đức Hòa, T. Long An. HM: Xây mới cống số 3 - Công ty TNHH Bằng Đại Lộc 430.000.000 đ
3 - Trường Mẫu giáo Sen Hồng, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức - Trường Mẫu Giáo Sen Hồng 219.688.976 đ
4 - Trường Tiểu Học TĐCLC Lương Thế Vinh, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức. HM: Sửa chữa WC, cán nền sân, cải tạo khối học chính - Trường Tiểu Học TĐCLC Lương Thế Vinh, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức 70.353.257 đ
5 - Đường trước trường TH Đặng Văn Bất, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức - UBND Phường Linh Đông 195.748.130 đ
6 - Đường vào Khu Công Nghiệp Đức Mỹ, H. Đức Hòa, T. Long An. HM: Xây mới cống hộp - Công ty TNHH Bằng Đại Lộc 500.000.000 đ
7 - Hệ thống thoát nước Cty CP Gas Sài Gòn - Cty CP Gas Sài Gòn 77.748.759 đ
8 - Trường Tiểu Học TĐCLC Lương Thế Vinh, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức - Trường Tiểu Học TĐCLC Lương Thế Vinh, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức 202.695.625 đ
9 - Trường THCS Linh Trung - Trường THCS Linh Trung 74.209.267 đ
10 - Cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu - Tổng Công ty Xây dựng số 1(CC1) 94.301.900 đ
11 - S/c cải tạo Trường Tiểu Học Tam Bình - Trường Tiểu Học Tam Bình 62.610.034 đ
12 - Nâng cấp đường từ KCN Long V ra đường 36m - Công ty TNHH Bằng Đại Lộc 2.061.450.000 đ