CÁC CÔNG TRÌNH KHẢO SÁT THIẾT KẾ

1 - Duy tu đường Trịnh Thị Miếng (Đoạn từ ngã 5 đến ngã 3 Nam Tước) - UBND Xã Thới Tam Thôn 20.336.604 đ
2 - Sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa Xã Bình Mỹ, H. Củ Chi, Tp.HCM - UBND Xã Bình Mỹ 27.000.000 đ
3 - Xây dựng đường từ KCN Long V ra đường 36m - Công ty TNHH Bằng Đại Lộc 893.931.385 đ
4 - Kho hàng A-B-C khu trường băb1 301 Quân đoàn 4, H. Thuận An, T. Bình Dương - Công ty TNHH TN - XD - XNK Thái Tôn 268.000.000 đ
5 - Đường Bà Hai Anh - UBND Xã Phú Đông 20.705.688 đ
6 - Nâng cấp đường Ông Chín Chôm - UBND Xã Phú Đông 29.931.842 đ
7 - Nâng cấp đường Ba Tỷ - UBND Xã Phú Đông 18.261.747 đ
8 - Đường phía sau UBND Xã Phú Đông nối dài ấp Thị Cầu - UBND Xã Phú Đông 34.543.889 đ
9 - Đường Khu Năm Lăm - UBND Xã Phú Đông 23.758.561 đ
10 - Duy tu sửa chữa đường Giồng Ông Đông - UBND Xã Phú Đông 23.902.422 đ
11 - Đường Bà Hai Anh - UBND Xã Phú Đông 20.705.688 đ
12 - Nâng cấp đường chùa Long Phú - UBND Xã Phú Thạnh 17.832.762 đ
13 - Nâng cấp đường chùa Long Phú - UBND Xã Phú Thạnh 17.832.762 đ
14 - Nâng cấp đường Chợ Sáng, ấp I - UBND Xã Vĩnh Thanh 17.617.673 đ
15 - Nâng cấp đường giữa Ấp Chính Nghĩa - UBND Xã Vĩnh Thanh 20.398.468 đ
16 - Nâng cấp đường đối diện Trường THCS Vĩnh Thanh II - UBND Xã Vĩnh Thanh 26.721.406 đ
17 - Nâng cấp đường Bà Huế - UBND Xã Vĩnh Thanh 24.599.799 đ
18 - Nâng cấp đường Nghĩa Địa - UBND Xã Vĩnh Thanh 18.599.448 đ
19 - Đường Trường học Nhất Trí - UBND Xã Vĩnh Thanh 19.008.947 đ
20 - Nâng cấp đường Ông Sót - UBND Xã Vĩnh Thanh 17.466.452 đ
21 - Nâng cấp đường Gò Me - UBND Xã Vĩnh Thanh 26.450.513 đ
22 - Nâng cấp đường Trường học cấp II, ấp Thành Công - UBND Xã Vĩnh Thanh 14.073.476 đ
23 - Nâng cấp đường số 3, ấp Đại Thắng - UBND Xã Vĩnh Thanh 19.600.591 đ
24 - Nâng cấp đường giữa ấp Hòa Bình - UBND Xã Vĩnh Thanh 28.723.511 đ
25 - Nâng cấp đường tổ 1 và 2 ấp I - UBND Xã Vĩnh Thanh 17.853.498 đ
26 - Đường tổ 8 ấp Bà Trường - UBND Xã Phước An 17.637.247 đ
27 - Đường Rạch Mới ấp Bàu Bông - UBND Xã Phước An 36.435.973 đ
28 - Đường vòa Trường TH Phước An - UBND Xã Phước An 15.445.359 đ
29 - Đường Ông Năm Đọt, tổ 6, ấp Bàu Bông - UBND Xã Phước An 17.637.247 đ
30 - Đường Ông Minh, ấp Vũng Gấm - UBND Xã Phước An 15.677.628 đ
31 - Bờ kè khách sạn DL Minh Phương - Công ty CP Tân Đức Mạnh 250.000.000 đ